Młody Nobel w Szkole Podstawowej w Przygodziczkach – Wolontariat Studencki

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Przygodziczkach od początku nowego roku szkolnego mogli spędzać czas wolny od zajęć lekcyjnych naukowo-przygodowo-rozrywkowo , odkrywając tajniki biologii, matematyki, kryminalistyki, chemii, bawiąc się przy tym w gry integracyjne i poznając nowe gry planszowe.
Wszystko za sprawą studentów z Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej , Magdaleny Pietrzyk, Ewy Szczepaniuk, Emilii Kowalskiej oraz Karola Czeczko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Kilkudniowe zajęcia prowadzone były w ramach ogólnopolskiego programu „Projektor –wolontariat studencki”. Zajęcia miały na celu rozwijanie kreatywności oraz pokazanie, że nauki ścisłe mogą być fascynujące. Zachęcały do tradycyjnych form rozrywki poprzez pokazanie ciekawego i bogatego świata gier planszowych, promowanie idei wolontariatu wśród uczniów oraz inspirowały uczestników do twórczego spędzania czasu wolnego.

Realizatorem programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności :
„PROJEKTOR – wolontariat studencki” jest Stowarzyszenie KLANZA. Realizując zasady programu stowarzyszenie wprowadza w życie ideę wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miast i wsi.

PROJEKTOR zmienia na lepsze przyszłość wielu dzieci mieszkających na wsi oraz tych z mniejszych miejscowości. Studenci biorący udział w Programie docierają do nich, dzielą się z nimi swoją wiedzą, przekazują pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają do rozwoju. Jednym zdaniem – Twoja studencka pasja, Twój talent i Twoje zainteresowania stają się źródłem dziecięcej radości. „PROJEKTOR – wolontariat studencki” to przestrzeń dla twórczego działania, miejsce, w którym swoją energię i zainteresowania możesz przekształcić w kreatywne projekty edukacyjne.

Program skutecznie łączy środowisko szkolne i akademickie, umożliwiając wymianę doświadczeń i wzajemną inspirację. Wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły poprzez najnowocześniejsze metody edukacyjne, uwzględniające aktywność, energię i pomysłowość studentów.

Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności. Studenci prowadzą zajęcia lingwistyczne, artystyczne, związane z ochroną środowiska, psychologiczno-pedagogiczne, informatyczne, humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, sportowe i inne.

Projekty edukacyjne są prowadzone w czasie wolnym od zajęć, w trakcie roku szkolnego oraz w wakacje i ferie. W trakcie roku szkolnego grupy studentów realizują projekty systematyczne. W czasie trzech dwugodzinnych wizyt w szkole, wolontariusze realizują spójny scenariusz zajęć z tą samą grupą uczniów. Projekt systematyczny trwa od 2 do 6 tygodni. Projekty wakacyjne i feryjne obejmują co najmniej 5 spotkań, zawierających nie mniej niż 5 godzin dydaktycznych w ciągu jednego dnia. Zarówno projekty systematyczne, jak i projekty wakacyjne i feryjne, prowadzone są przez grupy od 2 do 3 wolontariuszy.

Szkoły, które zapraszają wolontariuszy, udostępniają miejsce do realizacji projektów, a także służą pomocą merytoryczną i organizacyjną. Wspólnie z wolontariuszami uzgadniają tematykę i formę zajęć. Studenci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją swoich projektów. Fundacja Rozwoju Wolontariatu zapewnia szkolenia, ubezpieczenie, zwrot kosztów przejazdu i zakupu materiałów dydaktycznych. Kontakty między studentami, szkołą i organizatorami odbywają się za pomocą strony internetowej www.projektor.org.pl.