Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

 

Dnia 4 września 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przygodziczkach  inaugurowali kolejny  rok szkolny . Spotkanie ze szkołą rozpoczęło się o godz.9.00 w Sali Wiejskiej.

Uroczystość  zapoczątkowało  wprowadzenie  pocztu flagowego  i odśpiewanie  hymnu państwowego . W dalszej części  głos zabrała Dyrektor Szkoły – Renata Skorupa, która powitała wszystkich serdecznie. Szczególne słowa skierowała do dzieci klas najmłodszych oraz ich rodziców.

Pani Dyrektor  życzyła wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.