Wyróżnienie i nagroda dla szkoły za aktywność w realizacji Programu „Edukacja dla Doliny Baryczy”

Nasza szkoła została wyróżniona za aktywność w realizacji Programu „Edukacja dla Doliny Baryczy” w roku szkolnym 2016/2017.  Wyróżnienie jest znaczące, gdyż znaleźliśmy się na czwartym miejscu w dziesiątce najaktywniejszych placówek  spośród 56 szkół i przedszkoli biorących udział w programie.

Wyróżnienie z rąk Prezesa Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy „p. Ingi Demianiuk-Ozgi odebrała p. dyrektor Renata Skorupa podczas III Forum Edukacji dla Doliny Baryczy 26 września 2017 roku w Odolanowie. Wraz z dyplomem szkoła otrzymała nagrodę w postaci pięciu pomocy dydaktycznych.

Koordynatorami programu „Edukacja dla Doliny Baryczy ” w szkole są nauczycielki p. Halina Gąsiorek i p. Wiesława Gąsiorek.