Szkoła objęta programem „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020”

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przygodziczkach znalazła się w gronie 150 szkół województwa Wielkopolskiego objętych programem „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020”. W ramach projektu szkoła zostanie wyposażona w infrastrukturę teletechniczną i szerokopasmowy internet. W  budynku szkoły wbudowana zostanie sieć Wi-Fi, co umożliwi korzystanie z internetu całej szkolnej społeczności. Szkoła otrzyma też bezpłatne zajęcia i zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt (tablety, itp.). Patronat nad projektem objęła członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Marzena Wodzińska. Na konferencji w Poznaniu szkołę reprezentowała dyrektor Renata Skorupa.