Dwie nowe tablice multimedialne w szkole .

Dwie klasy w naszej szkole zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny dzięki  rządowemu programowi rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Szkoła otrzymała 14 tys. zł  na zakup pomocy dydaktycznych , za które zakupiono tablice  interaktywne i głośniki .Organ prowadzący zapewnił  wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. przeznaczony na zakup  projektora multimedialnego .

Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniosła w sumie 17,5 tys. zł .