OTWARCIE WYREMONTOWANEJ SZKOŁY

Już pierwszego września weszliśmy do pięknie wyremontowanej szkoły, jednak 22 listopada zaprosiliśmy gości , by pokazać efekty rocznej termomodernizacji i przebudowy  oraz podziękować autorom tej przemiany.

I tak gościliśmy tego dnia:

Proboszcza Parafii Chynowa  Księdza Kanonika Przemysława Talagę, rezydenta parafii Księdza Kanonika Adama Przybysia, Wójta Gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka, Przewodniczącą Rady Gminy Przygodzice  Janinę Wojtasiak, Radnych Gminy Przygodzice  w tym radnych naszej miejscowości Marka Gąsiorka i Januarego Pacynę, Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego-  Andrzeja Picheta, Sekretarza  Gminy Dariusza Krysia, Skarbnika Gminy Alicję Marek, Dyrektora GZEAS-u Barbarę Duczmal, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z Gminy PrzygodzicePrzedstawiciele Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu,-starszego wizytatora  Tomasza Tomalaka, Prezesa Oddziału ZNP w Przygodzicach Jolantę Roguszkę ,Sołtysa Przygodziczek Romana Sztukowskiego wraz z Radą Sołecką, Sołtysa Chynowej Stanisława Gąsiorka, Dyrektora GOK w Przygodzicach Roberta Kaczmarka, pracowników Urzędu Gminy, prezes Agroturystycznego Stowarzyszenia „W Siodle”Agnieszkę Kątną wraz z Zarządem Stowarzyszenia .Prezesa Zarządu Dastore  Marcina Domagałę ,Inspektora Nadzoru Budowlanego Tadeusza Gruchałę , .Prezesa Zarządu  KAD Sp. z o.o. z Kalisza Stanisława Śliwińskiego , dyrektora KAD Krzysztofa Kubiaka , Architekt Małgorzatę Szubert –Mikołajczyk z PPHU Domator .

Przybyli też rodzice, uczniowie , nauczyciele, emeryci i  mieszkańcy.

Zaczęliśmy  przecięciem wstęgi , otwierając symbolicznie szkołę w jej nowej odsłonie. Następnie Ksiądz Proboszcz poświęcił i pobłogosławił naszą szkołę i wszystkich , którzy w niej przebywają.

Po zwiedzeniu szkoły udaliśmy się na Salę Wiejską, gdzie kontynuowaliśmy naszą uroczystość.

Pani dyrektor Renata Skorupa przywitała gości,a następnie opowiedziała jak przebiegał remont i jak radziliśmy sobie przez rok w siedzibie zastępczej- na sali wiejskiej. Następnie pani dyrektor wraz z przewodniczącą Rady Rodziców p.Wioletą Wojtkowiak i p. Agnieszką Andrzejak podziękowały wszystkim osobom, które przyczyniły się do remontu i termomodernizacji szkoły.

Po okolicznościowych przemówieniach przyszedł czas na występy uczniów. Występy były wyjątkowe ! Uczniowie byli doskonale przygotowani i prezentowali się bardzo uroczyście. Nauczyciele przygotowali program artystyczny oraz zadbali o wystrój sali.

Na zakończenie Rada Rodziców zaprosiła gości i uczniów na poczęstunek przygotowany we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Przygodziczkach.

To był wyjątkowy dzień i szczególny czas . W ten sposób uczciliśmy i upamiętniliśmy ogromny przełom w historii naszej szkoły, która teraz mieści się w nowoczesnym budynku.