Nauka w czasie zawieszenia zajęć w szkole -aktualizacja 25.03.2020

Plan -zdalne nauczanie

Drodzy rodzice i uczniowie,

Od dzisiaj, 25 marca 2020 r.  obowiązuje nowa organizacja zdalnego nauczania w szkole, zgodnie z  rozporządzeniem MEN o „zdalnym nauczaniu” (w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Zajęcia edukacyjne odbywają się według załączonego planu.

Nauczyciele, tak jak dotychczas  będą przesyłali materiały z przedmiotów obowiązujących w danym dniu zgodnie z planem lekcji z wyjątkiem wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie , religii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych , zajęć z logopedą. Materiały do pracy i zadania z tych przedmiotów będą przesyłane uczniom / rodzicom raz na tydzień lub będą zamieszczane na stronie internetowej.

Lekcje, zajęcia edukacyjne odbywają się za pomocą platform edukacyjnych, komunikatorów , poczty e-mail, telefonów zgodnie z możliwościami , posiadanym sprzętem komputerowym i łączem internetowym.

Nauczyciele :

-realizują podstawę programową z danych zajęć edukacyjnych,

-monitorują i oceniają postępy uczniów,

– informują rodziców o postępach i wynikach edukacyjnych uczniów.

W razie jakichkolwiek problemów z realizacją nauczania na odległość proszę o kontakt z wychowawcą .

Jest możliwość wypożyczenia tabletów szkolnych na potrzeby zdalnej nauki. W razie zainteresowania proszę o kontakt (696465638).

dyrektor szkoły Renata Skorupa

 

 

——————————————————————————————————————————

Nastąpiła zmiana przepisów, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Ministerstwo Edukacji Oświatowej  określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym w najbliższych dniach dyrektor opracuje organizację kształcenia na odległość, o której poinformuje rodziców i uczniów.

Proszę o śledzenie aktualnych wpisów .

dyrektor szkoły Renata Skorupa

————————————————————————————————————————————–

Drodzy uczniowie , w czasie zawieszenia zajęć nauczyciele będą przesyłać Wam za pomocą poczty e-mail oraz komunikatora messenger zadania i wskazówki do samodzielnej pracy/nauki.

Ponadto na stronie internetowej szkoły  znajduje się zakładka „Polecamy strony internetowe dla uczniów :)” , gdzie zamieszczone są adresy portali edukacyjnych pomocnych przy samodzielnej nauce.

Proszę gromadzić wszystkie zadania/prace wykonane podczas zawieszenia zajęć . Po powrocie do szkoły zostaną one sprawdzone przez nauczycieli . Będą one dowodem ,że pracowaliście przez ten czas, który nie jest czasem wolnym od nauki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dla uczniów tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje.

www.gov.pl/zdalnelekcje

lekcje-z-internetu.-rusza-gov.pl_zdalnelekcje_men

POZDRAWIAM WAS SERDECZNIE I PROSZĘ O STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ dot. HIGIENY I POZOSTAWANIA W DOMU.

 

dyrektor szkoły Renata Skorupa