Wyniki Konkursu „ZOSTAŃ W DOMU – CZYTAJ KSIĄŻKI”

Na początku kwietnia Biblioteka szkolna ogłosiła Konkurs pt.”Zostań w domu – czytaj książki”. Zdanie konkursowe polegało na zrobieniu zdjęcia podczas czytania książki oraz zilustrowaniu ulubionej lektury , a uczniowie IV – VI w formie pisemnej mieli zachęcić innych do przeczytania książki.

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić następujące prace.

W kategorii klas 0-III

Nagrody otrzymują :

Nikola Białożyk

Kornelia Wojtkowiak

Gabrysia Wojtkowiak

Jagoda Andrzejak

Maja Pilarska

W kategorii klas IV-VI

Aleksandra Wojtkowiak

Marcin Gloc

Bardzo serdecznie dziękujemy uczniom za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.

Nagrody zostaną wręczone zaraz po powrocie do szkoły.