Relacja z seminarium Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II 18 sie 2020

Szanowni nauczyciele i rodzice,

Poniżej udostępniam Państwu ,na prośbę p. Ewy Kargol-Stybaniewicz, wizytatora KO w Poznaniu, link  do relacji z  seminarium Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, które zostało zorganizowane w dniu 30 czerwca 2020 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

„Poruszone podczas jego trwania kwestie, dotyczyły wychowania dzieci i młodzieży, w szczególności wychowania ku wartościom oraz wychowania integralnego. Jak zauważono społeczność szkolna, odstępując od schematycznego działania wychowawczego, winna stale dokonywać pogłębionej refleksji oraz  wzbogacać poglądy, przekonania w tym obszarze twórczo poszukiwać rozwiązań skierowanych na indywidualny,integral-ny rozwój dzieci i młodzieży w swerze osobowej,moralnej,emocjonalnej,kulturowej oraz duchowej. „

Ewa Kargol-Stybaniewicz

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Link do relacji: