Urząd Gminy w Przygodzicach przekazał szkole nowy sprzęt komputerowy.

Urząd Gminy w Przygodzicach przekazał naszej szkole 5 nowych zestawów komputerowych z projektu grantowego Zdalna Szkoła+, którego koordynatorem jest Piotr Kryszczak ,kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Promocji w Urzędzie Gminy Przygodzice.

To już druga partia sprzętu komputerowego przekazana szkole.

W kwietniu br. szkoła otrzymała 1 modem i 2 laptopy wraz oprogramowaniem.

Przekazane przez Urząd Gminy  laptopy były wsparciem w czasie zawieszenia zajęć szkolnych dla uczniów nie posiadających komputerów.

Otrzymany przez szkołę sprzęt komputerowy będzie służyć uczniom wykluczonym cyfrowo z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Sprzęt może zostać wypożyczony uczniom na czas zdalnej edukacji. Potem ma wrócić do szkoły.

Szczegóły projektu na stronie internetowej Gminy Przygodzice.

08.09.2020 r.

http://www.przygodzice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&sc=1&akcja=artykul&artykul=3221