ŚLUBOWANIE PIERWSZEJ KLASY

14 października spotkaliśmy się na Sali Wiejskiej w Przygodziczkach na uroczystości Ślubowania pierwszej klasy.
Przybyli do nas goście ; pan Marek Gąsiorek , radny Gminy Przygodzice, pan Roman Sztukowski , sołtys Przygodziczek, ksiądz Kanonik Adam Przybyś , rezydent Parafii Chynowa, przedstawiciele Rady Rodziców, p. Wioleta Wojtkowiak i Agnieszka Andrzejak.
Uroczystość rozpoczęła się występem uczniów klasy pierwszej przygotowanym przez wychowawczynię p. Justynę Oleksy.
Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów przez panią dyrektor.
Każdy z zaproszonych gości przekazał pierwszakom życzenia i upominki po czym rodzice zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.

dziękuję p. Kindze Kawaler za udostępnienie zdjęć