Nauka zdalna do 14 marca – komunikaty MEN

Szanowni Państwo , 

Nauka zdalna i stacjonarna. Nowe rozporządzenie od marca


W poniedziałek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do 14 marca przedłużono naukę zdalną uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Młodsi uczniowie – z klas I-III szkół podstawowych – nadal uczą się stacjonarnie w szkołach, z wyjątkiem uczniów z woj. warmińsko-mazurskiego , którzy wracają do nauki zdalnej.

Odoniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

Poniżej zamieszczam komunikat w tej sprawie oraz treść rozporządzenia. Obecnie rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Renata Skorupa

dyrektor szkoły


Załączniki:

  1. Rozporządzenie z art. 30b
  2. Komunikat MEiN – Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną