REKRUTACJA 2021- lista dzieci przyjętych .

Ogłaszam listę dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.

 

 

 

Dzieci zgłoszone do klasy I , przyjęte do szkoły z urzędu :

 

  1. Bachmann Amelia Anna
  2. Detka Michał
  3. Monieta Eryk
  4. Piec Julia
  5. Stasierska Zuzanna

 

 

Ogłaszam listę dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.

Lista dzieci przyjętych zostanie ogłoszona 26 marca.

Kandydaci zakwalifikowani do 0 i I

potwierdzenie_woli_przyjecia_dziecka_do_przedszkola

 

Szanowni Rodzice!

Od 22 lutego rozpoczyna się rekrutacja do  oddziału przedszkolnego w naszej szkole.
Wnioski można składać do 12 marca 2021 r;

– w sekretariacie szkoły ,

– wysyłając scan wniosku za pomocą poczty elektronicznej s.p.przygodziczki@wp.pl

-za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub wrzucając do skrzynki pocztowej przy szkole.

  Jeśli liczba wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie gminy będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu decydować będą kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz kryteria określone w Uchwale Nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.

Oddz.Przedsz.-Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Wniosek o przyjęcie dziecka do OP 21

Oświadczenie- samotne wychowywanie dziecka

Oświadczenie -rodzina wielodzietna (Oddz. Przedsz.)

Szanowni Rodzice!

Zgłoszenia dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać od 1 lutego do 19 lutego 2021 r.
Od 22 lutego rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły.

Zgodnie z art. art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) do klasy I przyjmowane będą:

  1. z urzędu– dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
  2. na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami) na podstawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym określonych w Uchwale Nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.

1 klasa -Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Wniosek o przyjęcie do klasy 1 SP

Zgłoszenie dziecka do I klasy

Oświadczenie -rodzina wielodzietna (1 klasa)