Maria Konopnicka – Rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich

W maju miały miejsce dwie ważne dla naszej szkoły i ojczyzny rocznice.

23 maja 1842 roku w Suwałkach urodziła się patronka naszej szkoły Maria Konopnicka.

20 maja 2021 roku minęła 120. Rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich – buntu dzieci przeciwko germanizacji i nauki religii w języku niemieckim.

Tego dnia niemiecki nauczyciel Schölzchen wymierzył karę cielesną 14 dzieciom za odmowę odpowiadania w języku niemieckim na lekcji religii. W reakcji na to przed szkołą zebrał się wzburzony tłum. Uczestników tych zajść władze niemieckie ukarały więzieniem i grzywnami.

Te właśnie kary więzienia spowodowały uruchomienie opinii publicznej krytykującej postępowanie państwa pruskiego. Głos w obronie dzieci wrzesińskich oraz ich rodziców zabrała m.in. Maria Konopnicka w wierszu „O Wrześni”:

O wrześni

Maria Konopnicka

Tam od Gniezna i od Warty
Biją głosy w świat otwarty,
Biją głosy, ziemia jęczy:
– Prusak dzieci polskie męczy!

Za ten pacierz w własnej mowie,
Co ją zdali nam ojcowie,
Co go nas uczyły matki,
– Prusak męczy polskie dziatki!

Wstał na gnieździe Orzeł biały,
Pióra mu się w blask rozwiały…
Gdzieś do Boga z skargą leci…
– Prusak męczy polskie dzieci!

Zbudziły się prochy Piasta,
Wstał król, berło mu urasta,
Skroń w koronie jasnej świeci,
Bronić idzie polskie dzieci…

Zwołajcie mi moje rady,
Niechaj śpieszą do gromady!
Zwołajcie mi moich kmieci…
– Prusak męczy polskie dzieci!

Wstańcie, sioła! Wstańcie, grody!
Ruszcie z brzegów Gopła wody!
Bijcie dzwony od Kruszwicy,
Skroś Piastowej mej ziemicy!

Bijcie, dzwony, bijcie, serca,
Niech drży Prusak przeniewierca,
Niech po świecie krzyk wasz leci:
– Prusak męczy polskie dzieci!

Niechaj wiara moja stanie,
Niech się skrzyknie zawołanie,
Wici niechaj lud zanieci….
– Prusak męczy polskie dzieci…

 

W związku z powyższym gorąco zachęcam do obejrzenia filmu  o opisanych wydarzeniach (link poniżej).

„Dzieci Wrzesińskie 1901” to interesująca i ciekawa opowieść o dzieciach i faktach historycznych na temat strajku uczniów w obronie polskości, ilustrowana scenkami rekonstrukcyjnymi. Opowieść dla współczesnych dzieci, by mogły dowiedzieć się, kim były tamte dzieci, skąd czerpały odwagę i co dla nich znaczyła Polska.