MAJOWE ŚWIĘTA

Maj rozpoczęliśmy odpoczynkiem i świętowaniem w domu podczas dni wolnych .
Dopiero 4 maja mogliśmy wspólnie uczcić majowe święta podczas szkolnej akademii.
1 maja Dzień Pracy
Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy lub po prostu 1 Maja .
2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004.
3 maja Święto Narodowe Trzeciego Maja
3 maja 1791 w Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalono jedną z pierwszych na świecie konstytucji. Wyprzedziła ona m.in. konstytucję francuską. Konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788.Polskie święto państwowe obchodzone 3 maja ustanowione w 1919 i ponownie w 1990.

.