Zakończenie roku szkolnego- żegnamy panią Halinę

26 czerwca zakończyliśmy uroczyście kolejny szkolny rok.
Na naszą uroczystość przybyła Rada Rodziców oraz Ksiądz Kanonik Adam Przybyś.

Najbardziej wzruszającą chwilą było pożegnanie pani Haliny Gąsiorek , która przechodzi na emeryturę.
Piękne słowa uznania i pożegnania skierowali do pani Haliny uczniowie ,rodzice oraz dyrektor .

Po pożegnaniu rodzice najlepszych uczniów odebrali listy gratulacyjne z rąk pani dyrektor, a następnie uczniowie Ci otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Młodsi uczniowie również zostali docenieni za wyniki edukacyjne i Ci najlepsi również otrzymali nagrody wraz ze świadectwami.

Przedszkolaki otrzymały pamiątki ukończenia oddziału przedszkolnego oraz dyplomiki ukończenia katechezy wręczone przez Księdza Adama.

Na zakończenie pani dyrektor przekazała rodzicom i uczniom treść listów od Pana Wójta -p.Krzysztofa Rasiaka, Przewodniczącej Rady Gminy -p.Janiny Wojtasiak oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –p. Marleny Maląg.