UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Pierwszego września spotkaliśmy się na Sali Wiejskiej w Przygodziczkach w gronie rodziców , uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości : Księdza Kanonika Przemysława Talagi, proboszcza naszej parafii oraz sołtysa Przygodziczek p. Romana Sztukowskiego.

Zebranych gości przywitała p. dyrektor Renata Skorupa. Pani dyrektor odczytała listy skierowane do społeczności szkolnej od Ministra Edukacji Narodowej ,Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Wójta Gminy Przygodzice oraz Przewodniczącej Rady Gminy .

Pani dyrektor powitała i przedstawiła nowych nauczycieli szkoły; p. Magdalenę Bocheńską , która została wychowawcą oddziału przedszkolnego oraz p. Iwonę Szymoniak , nauczycielkę matematyki, historii, muzyki , plastyki oraz języka angielskiego.

Zaproszeni goście przekazali uczniom, rodzicom i nauczycielom życzenia na nowy rok szkolny , aby był owocny i obfitował w sukcesy .

Po przekazaniu bieżących informacji i komunikatów uczniowie poszczególnych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami.