Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dotyczy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przygodziczkach .

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.s-p-przygodziczki.pl

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przygodziczkach mieści się w jednym budynku .

Budynek szkoły składa się z dwóch kondygnacji: parteru i piętra. Dostępność architektoniczna dotyczny tylko parteru budynku. Przy wejściu głównym od drogi dojazdowej znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, umożliwiający dostęp na parter budynku, gdzie znajdują się :sala oddziału przedszkolnego ,2 sale dydaktyczne, kuchnia, jadalnia i toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Wejście z drugiej strony budynku przeznaczone dla oddziału przedszkolnego bez barier architektonicznych -umożliwia wejście/ wjazd osobom z niepełnosprawnością.

W budynku nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Klient może komunikować się ze szkołą:

  • telefonicznie: 62 739 81 24
  • faksem: 62 739 81 24
  • listownie (Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przygodziczkach , Przygodziczki 32, 63-421 Przygodzice),
  • przez email (s.p.przygodziczki@wp.pl)

Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

W budynku nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.