Historia naszej Szkoły

Historia szkoły wiąże się z historią naszej wsi Przygodziczki. Jest to malownicza wieś położona wśród lasów w pobliżu Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy i znanego ze swojej historii i uroku Antonina.

Prawdopodobnie do wieku XVIII Przygodziczki były pustkowiem zamieszkałym przez kilka rodzin. Obszar ten należał do tzw. dóbr przygodzickich, których właścicielami byli Radziwiłłowie. Według przekazu mieszkańców, Przygodziczki powstały jako wieś w pierwszej połowie XIX wieku na poprzednim pustkowiu poprzez osiedlenie grupy mieszkańców pochodzących z Przygodzic w wyniku uwłaszczenia chłopów. W XIX wieku w celu odróżnienia od Przygodzic administracja niemiecka nazwała je Małymi Przygodzicami, a same Przygodzice – Wielkimi Przygodzicami.

W tym też wieku, w drugiej połowie tj.1867r., a jeszcze inne źródła podają 1864 nasza szkoła została wybudowana przez ówczesnych mieszkańców. Lekcje w szkole odbywały się w języku niemieckim, ponieważ do I Wojny Światowej ok, 30-40% mieszkańców było protestantami sprowadzonymi wcześniej głównie ze Śląska, ale również z Niemiec. Niewielka część mieszkańców (Polaków) uległa germanizacji (czas zaborów). Obecnie szkoła liczy ponad 130 lat.

Dyrektorzy naszej szkoły
przedwojenny kierownik szkoły – J. Tomasiewicz (zginął śmiercią męczeńską w Oświęcimiu)

1946 – Pan Wiśniewski
1946 – 1952 – Jan Rekść
1952 – 1954 – Waldemar Gostomczyk
1954 – 1983 – Stanisław Chrobak
1983 – 1998 – mgr Bogdan Mencel
1998 – 2004 – mgr Beata Szczypkowska
2004 – mgr Renata Skorupa

ROK SZKOLNY 2006/2007
9.06 2007 r. – Uroczystość nadania Szkole imienia Marii Konopnickiej

Prace nad nadaniem szkole imienia trwały kilka lat. Decyzja o wyborze Marii Konopnickiej na patronkę małej, wiejskiej szkoły, podjęta została wspólnie przez uczniów i nauczycieli, którzy w ten sposób chcieli docenić pisarkę i wyrazić uznanie dla jej bogatego dorobku literackiego, głębokiego patriotyzmu i zasług dla narodu polskiego.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną w kościele parafialnym w Chynowie. Po mszy odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową na murach szkoły. Część oficjalną w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygodziczkach uświetniło przedstawienie artystyczne w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć wystawy ilustrujące życie szkoły oraz życiorys jej nowej patronki oraz wpisać się do księgi pamiątkowej. Były też oczywiście życzenia, gratulacje i podziękowania.

W przygotowanie uroczystości włączyła się społeczność Przygodziczek oraz lokalne organizacje.
Dzień ten zapisał się w pamięci całej społeczności uczniowskiej, rodzicom, przybyłym gościom oraz wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości.

ROK SZKOLNY 2007/2008
26.07.2008 r. – Wizyta byłego premiera Jerzego Buzka w Przygodziczkach

Tego dnia w naszej szkole gościł były premier a obecnie eurodeputowany- profesor Jerzy Buzek oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „Klanza”- Zdzisław Hofman, który jest kierownikiem ogólnopolskiego programu, „Projektor – wolontariat studencki” – skupiającego studentów realizujących w szkołach własne projekty edukacyjne.

Profesor wraz z ekipą „Projektora” odwiedził grupy studentów realizujących zajęcia w dziesięciu miejscowościach województw opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Jako jedyną w Wielkopolsce odwiedził szkołę w Przygodziczkach. Spotkanie odbyło się w jednym z gospodarstw agroturystycznych. Wziął udział w zajęciach z dziećmi. Profesor podziękował studentom i dyrekcji szkoły za zaangażowanie w program oraz podkreślił ważną rolę projektu dającego studentom możliwość realizowania zainteresowań i pasji a uczniom z małych szkół możliwość uczestniczenia w interesujących zajęciach, nauki i zdobywania nowych doświadczeń.

Gości urzekła mała szkoła, jej domowa atmosfera i otoczenie.

ROK SZKOLNY 2012/ 2013
Wizyta biskupa Stanisława Napierały w szkole.

Dnia 25 kwietnia 2013 roku powitaliśmy w naszej szkole Jego Eminencję ks. bp. Seniora Stanisława Napierałę, który odwiedził nas w towarzystwie swojego kapelana Ks. Prałata Macieja Jóźwiaka oraz Proboszcza Księdza Kanonika Edmunda Sieczki.

Dostojnego gościa uczniowie powitali radosną pieśń: ”Oto jest dzień, który dał nam Pan”. Pani Dyrektor Renata Skorupa witając naszych Gości, przypomniała historię szkoły, wspomniała o walorach miejscowości, a także wyraziła wdzięczność za współpracę z Księdzem Proboszczem. Następnie uczniowie przedstawili scenę z życia Pana Jezusa. Uwieńczeniem były życzenia , kwiaty i upominki złożone na ręce ks. Biskupa. W imieniu uczniów słowa życzeń deklamowali: Karina Kardaś, Julia Wojtkowska z kl. V oraz Filip Guździoł z klasy VI . Radę Rodziców na tym spotkaniu reprezentowały panie Ewelina Czekalska i Nina Japińska.

Po ceremonii powitania, głos zabrał Biskup Kaliski Stanisław Napierała. Nawiązał do misji wychowawczej szkoły – wychowania w szacunku dla siebie i innych, poruszył zadania Kościoła we współczesnym świecie , podkreślając potrzebę powołań kapłańskich i zakonnych. Skierował słowa uznania za przedstawioną przez uczniów scenkę z EwangeliI. Zaznaczył ,że uczniowie naszej szkoły nie powinni nigdy czuć się gorsi od swoich rówieśników z miejskich szkół, gdyż uczą się w szkole z wieloletnią tradycją, która otwiera przed nimi, „drzwi na świat”. Opowiadał też o czasach gdy sam był uczniem i zasiadał w szkolnej ławce. Zachęcał też uczniów do nauki, szczególnie nauki języków obcych.
W dalszej części spotkania Ksiądz Biskup odpowiadał na pytania dzieci. A dzieci pytały o zapamiętane z czasów szkoły wiersze, o podróże Jego Ekscelencji oraz o historię powołania ks. Biskupa.

Na zakończenie Ksiądz Biskup podziękował serdecznie za upominki przekazane przez Pana Wójta Krzysztofa Rasiaka oraz bukiet kwiatów wykonany własnoręcznie przez panią Bogusławę Guździoł, babcię dwojga uczniów i pracownika szkoły. Po wspólnej modlitwie odbyło się spotkanie grona pedagogicznego, rodziców i pracowników szkoły z Biskupem.
Wizyta upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze. Była dla wszystkich głębokim przeżyciem, pozostanie na kartach kroniki i w pamięci jej uczestników.