Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców 2019/2020

Wioleta Wojtkowiak
Przemysław Pilarski
Monika Kryszczak
Agnieszka Andrzejak

Natalia Jarosik

Katarzyna Plewa
Estera Marek

 

Samorząd uczniowski 2018/2019

Przewodnicząca: Roksana Kryszczak
Zastępca: Zuzanna Owczarek
Sekretarz: Sandra Szukalska
Skarbnik: Klaudia Marek

Członkowie: Mikołaj Kużaj, Weronika Gąsiorek