Rada Rodziców

Rada Rodziców 2023/2024  , wybrana na zebraniu rodziców dnia 12 września 2023 r.                                 

Przewodnicząca RR :   Monika Stasierska
Zastępca przewodniczącej RR:    Przemysław Pilarski
Sekretarz:   Iwona Kułek
Skarbnik:   Paulina Stasierska

członkowie : Elżbieta Kaczmarek, Katarzyna Plewa