Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców 2019/2020                                   

Wioleta Wojtkowiak     Przewodnicząca RR
Przemysław Pilarski      Zastępca przewodniczącej RR
Monika Kryszczak         Sekretarz
Agnieszka Andrzejak    Skarbnik

Natalia Jarosik               członek

Katarzyna Plewa            członek
Estera Marek                  członek

 

Samorząd uczniowski 2018/2019

Przewodnicząca: Roksana Kryszczak
Zastępca: Zuzanna Owczarek
Sekretarz: Sandra Szukalska
Skarbnik: Klaudia Marek

Członkowie: Mikołaj Kużaj, Weronika Gąsiorek