Rada Rodziców

Rada Rodziców 2020/2021  , wybrana na zebraniu rodziców dnia 17 września 2020 r.                                 

Przewodnicząca RR    Wioleta Wojtkowiak
Zastępca przewodniczącej RR    Przemysław Pilarski
Sekretarz   Monika Kryszczak
Skarbnik    Agnieszka Andrzejak

członkowie : Róża Sobkowiak, Elżbieta Kaczmarek