Rada Rodziców

Rada Rodziców 2021/2022  , wybrana na zebraniu rodziców dnia 28 września 2021 r.                                 

Przewodnicząca RR    Wioleta Wojtkowiak
Zastępca przewodniczącej RR    Przemysław Pilarski
Sekretarz   Monika Kryszczak
Skarbnik    Agnieszka Andrzejak

członkowie : Katarzyna Początek ,Róża Sobkowiak, Elżbieta Kaczmarek, Paulina Stasierska,