Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców 2018/2019

Wioleta Wojtkowiak
Przemysław Pilarski
Monika Kryszczak
Agnieszka Ciupek

Natalia Jarosik

Katarzyna Plewa
Estera Marek

Krzysztof Kończyński

 

Samorząd uczniowski 2018/2019

Przewodnicząca:
Zastępca:
Sekretarz:
Skarbnik: