Nowoczesna Edukacja w Szkołach Gminy Przygodzice

W kwietniu rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia w ramach projektu

„ Nowoczesna Edukacja w szkołach Gminy Przygodzice” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Pierwsze zajęcia odbyły się za pomocą połączenia on-line ,ale już z początkiem maja uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach w szkole, dzięki czemu korzystają z licznych , atrakcyjnych pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego , który został zakupiony ze środków przeznaczonych na realizację projektu.  Projekt zakłada kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej włącznie z  ławkami i krzesłami oraz stołem laboratoryjnym do doświadczeń.

Wsparciem zostali objęci wszyscy uczniowie. Każdy z nich zgodnie z potrzebami i posiadanymi zdolnościami , głównie przyrodniczymi i językowymi.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia niektórych pomocy dydaktycznych oraz zdjęcia z zajęć.

Renata Skorupa

dyrektor szkoły