O Szkole

 

Rok szkolny 2018-2019 jest dla naszej placówki wjątkowy, ponieważ w budynku szkolnym przez blisko rok będzie trwał gruntowny remont i termomodernizacja. Na czas remontu szkoła została przeniesiona na Salę Wiejską w Przygodziczkach, gdzie przy wsparciu organu prowadzącego udało się stworzyć możliwie najlepsze warunki do nauki.Tuż przy sali mamy też boisko wielofunkcyjne .

Teraz czekamy na efekty remontu i powrót do odnowionych murów naszej szkoły.

Nasza placówka to szkoła bezpieczna, z tradycjami a jednocześnie otwarta na nowe wyzwania.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przygodziczkach jest miejscem gdzie pracujemy nad tym, by pomóc naszym uczniom odnieść sukces edukacyjny, rozwijać zainteresowania i pasje. Dostosowujemy program nauki tak, aby zaspokoić potrzeby różnych uczniów szkoły, lecz również, aby jak najlepiej przygotować ich do sprawdzianu zewnętrznego oraz dalszej edukacji.

W szkole, w roku szk.2018/2019 funkcjonują klasy I ,II,IV, oraz oddział łączony klasy V– VI oraz Odział Przedszkolny.

 

Szkoła udziela pomocy i wsparcia uczniom w zależności od ich indywidualnych potrzeb.
Placówka uczestniczy w ogólnopolskich programach i projektach edukacyjnych, takich jak: Aktywna Tablica, Cyfrowa Wielkopolska . Aktywnie współpracuje ze środowiskiem, realizując lokalne projekty dla dzieci, m.in., zajęcia na basenie, wypoczynek letni, Edukacja dla Doliny Baryczy, projekty edukacyjne m.in.”Zapraszamy do krainy wyobraźni i kreatywności”

W ramach pielęgnowania wieloletniej tradycji, społeczność szkolna organizuje corocznie imprezy i uroczystości dla lokalnego środowiska: Dzień Seniora, Spotkanie opłatkowe.

W naszej szkole każde dziecko może osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości, rozwijać zdolności i zainteresowania. Uczniowie biorą udział w konkursach na terenie gminy i powiatu, wycieczkach wyjazdach integracyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, zajęciach wakacyjnych i weekendowych, prowadzonych przez studentów różnych uczelni.
Nieustannie doposażamy placówkę w nowoczesne pomoce dydaktyczne i księgozbiór biblioteki szkolnej.

Goście odwiedzający naszą szkołę zwracają uwagę na panującą tutaj rodzinną atmosferę, bogatą ofertę szkoły i otwartość na potrzeby środowiska.

Edukacja szkolna jest procesem w którym istotną rolę odgrywa nie tylko nauczanie i ćwiczenia umiejętności, ale także wychowanie. Te trzy elementy są ze sobą ściśle powiązane. Każdy nauczyciel w naszej szkole niezależnie od pełnionej funkcji, nie tylko przekazuje wiedzę i pomaga w zdobyciu umiejętności jej zastosowania, ale także ma wpływ na ucznia, kształtuje jego charakter, postawę i wrażliwość. Wymagania dydaktyczne łączymy nierozerwalnie z wymaganiami wychowawczymi.