O Szkole

Nasza placówka to szkoła bezpieczna, pozbawiona agresji, z tradycjami a jednocześnie otwarta na nowe wyzwania.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przygodziczkach jest miejscem gdzie pracujemy nad tym, by pomóc naszym uczniom odnieść sukces edukacyjny, rozwijać zainteresowania i pasje. Dostosowujemy program nauki tak, aby zaspokoić potrzeby różnych uczniów szkoły, lecz również, aby jak najlepiej przygotować ich do sprawdzianu zewnętrznego oraz dalszej edukacji.

W szkole, w roku szk.2016/2017 funkcjonują klasy II – VI oraz Odział Przedszkolny. Nauczanie odbywa się w klasach łączonych, przy czym część zajęć z każdego przedmiotu realizowanych jest w każdej klasie oddzielnie.
Szkoła udziela pomocy uczniom słabym w formie zajęć wyrównawczych oraz organizuje różnego rodzaju kółka zainteresowań.
Placówka uczestniczy w ogólnopolskich programach i projektach edukacyjnych, takich jak: Radosna szkoła, Indywidualizacja nauczania w klasach I – III. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem, realizując lokalne projekty dla dzieci, m.in., zajęcia na basenie, wypoczynek letni, Edukacja dla Doliny Baryczy, projekty edukacyjne m.in.”Zapraszamy do krainy wyobraźni i kreatywności”

W ramach pielęgnowania wieloletniej tradycji, społeczność szkolna organizuje corocznie imprezy i uroczystości dla lokalnego środowiska: Dzień Seniora, Spotkanie opłatkowe, Choinka noworoczna.

W naszej szkole każde dziecko może osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości, rozwijać zdolności i zainteresowania. Uczniowie biorą udział w konkursach na terenie gminy i powiatu, wycieczkach wyjazdach integracyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, zajęciach wakacyjnych i weekendowych, prowadzonych przez studentów różnych uczelni.
Nieustannie doposażamy placówkę w nowoczesne pomoce dydaktyczne i księgozbiór biblioteki szkolnej.

Goście odwiedzający naszą szkołę zwracają uwagę na panującą tutaj rodzinną atmosferę, bogatą ofertę szkoły i otwartość na potrzeby środowiska.

Edukacja szkolna jest procesem w którym istotną rolę odgrywa nie tylko nauczanie i ćwiczenia umiejętności, ale także wychowanie. Te trzy elementy są ze sobą ściśle powiązane. Każdy nauczyciel w naszej szkole niezależnie od pełnionej funkcji, nie tylko przekazuje wiedzę i pomaga w zdobyciu umiejętności jej zastosowania, ale także ma wpływ na ucznia, kształtuje jego charakter, postawę i wrażliwość. Wymagania dydaktyczne łączymy nierozerwalnie z wymaganiami wychowawczymi.