Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły – Renata Skorupa

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Specjalność pedagogika wczesnoszkolna oraz matematyka. Nauczyciel dyplomowany.

 

 

Przegląd kadry pedagogicznej:

Imię i Nazwisko
Poziom wykształcenia
Specjalność
Przedmiot/Zajęcia
Stopień awansu
Bogumiła Kardaś mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego teologia edukacja wczesnoszkolna religia nauczyciel dyplomowany
Wiesława Gąsiorek mgr pedagogiki wczesnoszkolnej oligofrenopedagogika wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna zajęcia rewalidacyjne nauczyciel dyplomowany
Halina Gąsiorek mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i artystycznej informatyka, przyroda wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna i artystyczna informatyka, przyroda nauczyciel dyplomowany
Justyna Oleksy mgr z przygotowaniem pedagogicznym filologia polska, nauczanie początkowe, bibliotekoznawstwo, edukacja wczesnoszkolna język polski, biblioteka nauczyciel dyplomowany
Agnieszka Niełacna wyższe magisterskie, Inżynieria środowiska z przygotowaniem pedagogicznym matematyka, fizyka, terapia pedagogiczna matematyka, technika, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne nauczyciel dyplomowany
Bożena Bałoniak wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym historia historia, wychowanie do życia w rodzinie nauczyciel dyplomowany
Krzysztof Krawczyk wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym wychowanie fizyczne technika, wychowanie fizyczne nauczyciel mianowany
Joanna Biernat licencjat z przygotowaniem pedagogicznym filologia angielska język angielski nauczyciel kontraktowy
Bogna Baranowska wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym nauczanie języka niemieckiego język niemiecki nauczyciel dyplomowany