Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły – Renata Skorupa

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Specjalność pedagogika wczesnoszkolna oraz matematyka. Nauczyciel dyplomowany.

 

Kadra pedagogiczna:

Imię i Nazwisko Poziom wykształcenia kwalifikacje Przedmiot/Zajęcia Stopień awansu
Bogumiła Kardaś mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego teologia , edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna religia, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające dla uczniów nauczyciel dyplomowany
Wiesława Gąsiorek mgr pedagogiki wczesnoszkolnej oligofrenopedagogika, wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna pedagog specjalny, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel dyplomowany
Halina Gąsiorek mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i artystycznej informatyka, przyroda informatyka, przyroda nauczyciel dyplomowany
Justyna Oleksy mgr filologii polskiej filologia polska, nauczanie początkowe, bibliotekoznawstwo język polski, biblioteka , edukacja wczesnoszkolna, zajęcia z wychowawcą, zajęcia wyrównawcze, Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów nauczyciel dyplomowany
Renata Skorupa mgr pedagogiki wczesnoszkolnej matematyka, edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna nauczyciel dyplomowany
Bożena Bałoniak mgr historii historia, j.polski, wychowanie do życia w rodzinie historia, wychowanie do życia w rodzinie nauczyciel dyplomowany
Maria Zaradna mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne nauczyciel dyplomowany
Justyna Tomala-Zaradna mgr filologii angielskiej filologia angielska, biologia język angielski, biologia nauczyciel mianowany
 Tomasz  Stempniewicz  mgr filologii germańskiej  filologia germańska  język niemiecki  nauczyciel dyplomowany
Piotr Czaska mgr geografii geografia geografia nauczyciel dyplomowany
Jolanta Roguszka  mgr edukacji elementarnej edukacja wczesnoszkolna, technika  technika  nauczyciel dyplomowany
 mgr pedagogiki pedagogika, logopedia, oligofrenopedagogika  zajęcia z pedagogiem, zajęcia logopedyczne
Magdalena Bocheńska mgr edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, Wychowanie przedszkolne, zajęcia logopedyczne, muzyka kl.1-3  

nauczyciel dyplomowany

Iwona Szymoniak mgr inż, licencjat filologii angielskiej Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, autyzm z zespołem Aspergera, informatyka, język angielski, historia, matematyka ,muzyka,  plastyka, technika Matematyka, muzyka, plastyka, język angielski

Kl. 1-3 , zajęcia z wychowawcą

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

 

 nauczyciel początkujący

Agnieszka Walendowska-Golec  /mgr pedagogiki / oligofrenopedagogika, pedagogika , logopedia /  Zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem, pedagog specjalny / nauczyciel mianowany