Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły – Renata Skorupa

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Specjalność pedagogika wczesnoszkolna oraz matematyka. Nauczyciel dyplomowany.

 

kadra pedagogiczna

Imię i Nazwisko Poziom wykształcenia kwalifikacje Przedmiot/Zajęcia Stopień awansu
Bogumiła Kardaś mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego teologia , edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna religia, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne nauczyciel dyplomowany
Wiesława Gąsiorek mgr pedagogiki wczesnoszkolnej oligofrenopedagogika, wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna nauczyciel dyplomowany
Halina Gąsiorek mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i artystycznej informatyka, przyroda , plastyka, muzyka, edukacja wczesnoszkolna informatyka, przyroda, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, zajęcia komputerowe, muzyka, plastyka nauczyciel dyplomowany
Justyna Oleksy mgr filologii polskiej filologia polska, nauczanie początkowe, bibliotekoznawstwo język polski, biblioteka nauczyciel dyplomowany
Renata Skorupa mgr pedagogiki wczesnoszkolnej matematyka, edukacja wczesnoszkolna matematyka nauczyciel dyplomowany
Bożena Bałoniak mgr historii historia, j.polski, wychowanie do życia w rodzinie historia, wychowanie do życia w rodzinie nauczyciel dyplomowany
Maria Zaradna mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne nauczyciel mianowany
Justyna Tomala-Zaradna mgr filologii angielskiej filologia angielska, biologia język angielski, biologia nauczyciel mianowany
Bogna Baranowska

Piotr Czaska

Jolanta Roguszka

 

 

mgr filologii germańskiej

mgr wychowania fizycznego

mgr edukacji wczesnoszkolnej

 

język niemiecki, wychowanie przedszkolne

wychowanie fizyczne, geografia

edukacja wczesnoszkolna, technika

 

język niemiecki, wychowanie przedszkolne

geografia

technika

 

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel dyplomowany