Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły – Renata Skorupa

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Specjalność pedagogika wczesnoszkolna oraz matematyka. Nauczyciel dyplomowany.

 

kadra pedagogiczna

Imię i Nazwisko Poziom wykształcenia kwalifikacje Przedmiot/Zajęcia Stopień awansu
Bogumiła Kardaś mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego teologia , edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna religia, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające dla uczniów klas 4-6 nauczyciel dyplomowany
Wiesława Gąsiorek mgr pedagogiki wczesnoszkolnej oligofrenopedagogika, wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna wychowanie przedszkolne, zajęcia rozwijające dla uczniów klas 1-3 nauczyciel dyplomowany
Halina Gąsiorek mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i artystycznej informatyka, przyroda , plastyka, muzyka, edukacja wczesnoszkolna informatyka, przyroda, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, zajęcia komputerowe, muzyka, plastyka, edukacja wczesnoszkolna nauczyciel dyplomowany
Justyna Oleksy mgr filologii polskiej filologia polska, nauczanie początkowe, bibliotekoznawstwo język polski, biblioteka , edukacja wczesnoszkolna nauczyciel dyplomowany
Renata Skorupa mgr pedagogiki wczesnoszkolnej matematyka, edukacja wczesnoszkolna matematyka, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia wyrównawcze nauczyciel dyplomowany
Bożena Bałoniak mgr historii historia, j.polski, wychowanie do życia w rodzinie historia, wychowanie do życia w rodzinie nauczyciel dyplomowany
Maria Zaradna mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne nauczyciel dyplomowany
Justyna Tomala-Zaradna mgr filologii angielskiej filologia angielska, biologia język angielski, biologia nauczyciel mianowany
Bogna Baranowska  mgr filologii germańskiej  filologia germańska  język niemiecki  nauczyciel dyplomowany
Piotr Czaska mgr geografii geografia geografia nauczyciel dyplomowany
Jolanta Roguszka  mgr edukacji elementarnej edukacja wczesnoszkolna, technika  technika  nauczyciel dyplomowany
Agnieszka Walendowska -Golec  mgr pedagogiki  pedagogika, logopedia,oligofrenopedagogika  zajęcia z pedagogiem, zajęcia logopedyczne  nauczyciel kontraktowy