Rekrutacja 2020

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przygodzice […]

REKRUTACJA 2018

Szanowni Rodzice! Od 26 lutego rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego.  Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do 16 marca 2018 r. Zapraszamy!  Jeśli liczba wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie gminy będzie większa niż liczba wolnych […]