Bezpiecznie – to widzieć i znać

Program edukacyjno – profilaktyczny „Bezpiecznie – to wiedzieć i znać”, . wdrażany jest na terenie województwa wielkopolskiego, kontynuuje zadania podejmowane w projekcie „Z Pyrkiem bezpieczniej” zakończonym w 2011roku.

Proponowane działania wpisują się w obszar „Bezpieczeństwo w szkole” Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Program został opracowany we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Program jest realizowany przez KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ POLICJI w Poznaniu
WYDZIAŁ PREWENCJI

Patronat honorowy objęli:

Wojewoda Wielkopolski,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.
Program wyznacza kierunki działania wielkopolskiej Policji w szkołach podstawowych w zakresie bezpieczeństwa najmłodszych i zakłada stałą współpracę z placówkami. Właściwa komenda Policji kierować będzie do szkół policjantów w celu organizowania spotkań, szkoleń oraz konsultacji.