Program dla szkół

 

 

Programem objęci są uczniowie klas od pierwszej do piątej. W ramach programu dzieci otrzymują w szkole bezpłatnie produkty mleczne oraz warzywa i owoce.

 www.programdlaszkol.org

Informacja o „Programie dla szkół”

Z „Programu dla szkół” skorzystało dotychczas ponad 1,8 mln dzieci ze szkół podstawowych, które spożyły 448 mln porcji (235 porcji mln owocowo-warzywnych i 213 mln porcji mlecznych). Na program wydatkowano łącznie 345 mln zł (231,9 mln zł to wydatki za rok szkolny 2017/2018, 113,1 mln zł to wydatki za rok szkolny 2018/2019 do dn. 30.04.2019 r.). W ramach programu realizowane są również działania edukacyjne skierowane do dzieci oraz działania promocyjne, a program podlega ocenie skuteczności.