Program Lepsza Szkoła

Nasza szkoła od 2015 roku  uczestniczy w projekcie LEPSZA SZKOŁA . Sesje z plusem i próbne egzaminy to ogólnopolskie programy tego projektu badające kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum.

Programy LEPSZEJ SZKOŁY pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.

Wyniki diagnoz są wykorzystywane przez nauczycieli do doskonalenia swojej pracy.