Program Lepsza Szkoła

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do projektu LEPSZA SZKOŁA. Sesje z plusem i próbne egzaminy to ogólnopolskie programy tego projektu badające kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum.

Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.