KOMUNIKAT O PLANOWANYM WZNOWIENIU DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W związku z informacją zwrotną ze strony rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego w naszej szkole ,  zgodnie z komunikatem Gminy Przygodzice  zawiadamiam, że wznowienie zajęć w oddziale przedszkolnym  planowane jest od 25 maja 2020 r.

Z poważaniem

Renata Skorupa

dyrektor szkoły

 

Informuję, że zgodnie z komunikatem Gminy Przygodzice dostępnym  na stronie www.przygodzice.pl oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przygodziczkach  nie zostanie uruchomiony od 6 maja 2020 r.

W związku z trwającymi obecnie pracami nad dostosowaniem warunków funkcjonowania oddziału do wymogów sanitarnych wskazanych w wytycznych MEN, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, proszę Rodziców dzieci, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu, aby do dnia 5 maja 2020 r.  przekazali drogą mailową na adres s.p.przygodziczki.pl  informację o potrzebie zorganizowania opieki nad dzieckiem/dziećmi przez szkołę.

O kolejnych decyzjach dotyczących uruchomienia oddziału przedszkolnego zastaną Państwo poinformowani oddzielnym komunikatem.

Renata Skorupa
dyrektor szkoły