Nad Niemnem. XII Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przygodziczkach

W tym roku przypada 12. edycja Narodowego Czytania. Ta akcja społeczna propagująca znajomość polskiej literatury została zapoczątkowana w 2012 r. publiczną prezentacją „Pana Tadeusza”. Akcję objęła honorowym patronatem Para Prezydencka RP.
Podczas tegorocznej edycji wspólnie czytaliśmy na głos powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.
To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu – napisał Prezydent RP Andrzej Duda, zachęcając do udziału we wspólnym czytaniu powieści Orzeszkowej. Nauczyciele naszej szkoły i zaproszeni goście zaprezentowali fragmenty powieści. Zapraszamy do obejrzenia filmu z tego wydarzenia, które miało miejsce w naszej szkole.

IS