Stowarzyszenie „Radość Dziecka” obdarowało nasze przedszkole

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu „Radość Dziecka” za podarowanie na rzecz naszego
przedszkola pięknych zabawek, które wzbogaciły nasze kąciki tematyczne oraz za pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi. Radość dzieci była nieoceniona❤️💙

MB